Состав и строение комплексных тетрафтороборатов Zn(II) c фенилендиаминами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Б. в.
Анотація
Препаративным путем синтезированы комплексные тетрафторобораты Zn(II) с о-, м- и п-фенилендиаминами общей формулы ZnLn(BF4)2, где L – о-фенилендиамин(о-ФДА), м-фенилендиамин (м-ФДА), п-фенилендиамин (п-ФДА). Состав, строение и некоторые свойства выделенных координационных соединений изучены с помощью методов химического, атомно-абсорбционного, ИК-спектроскопического и кондуктометрического анализов.
Опис
XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених : тези доповідей, 7-11 вересня 2014 Одесса / ред.: С. В. Волков, Г. Л. Камалов ; наук. ред. та упоряд.: Л. Б. Коваль, Є. В. Тімухін ; НАН України, Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського [та ін.] . – Одеса, 2014 . – 278 с. : рис., табл. - Наявна електрон. копія друк. публ. – Бібліогр. в кінці ст.
Ключові слова
тетрафторобораты Zn(II), фенилендиамины
Бібліографічний опис
XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених : тези доповідей, 7-11 вересня 2014 Одесса
DOI
ORCID:
УДК