Маркетинг з незначними витратами в  малому  бізнесі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Малі підприємства відіграють важливу роль в економіці будьякої країни. Сьогодні в Україні продовжується становлення малого підприємництва як ефективного сектора української економіки. Його подальший розвиток має важливе соціально-економічне значення при формуванні середнього класу як основи національної стабільності суспільства.
Опис
Ключові слова
мале підприємство, маркетинг, маркетинг з незначними витратами
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та з добувачів-учасників 74-ї звітної конференції Одеського національного університет у імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 25–27 квітня 2018 р.). – Одеса: Фенікс, 2018.