«Философский скиталец» і «homo viator». Філософські погляди М. Я. Ґрота. Проект реформи філософії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-02-20
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Філософським поглядам Миколи Яковича Ґрота присвячено не так вже багато досліджень, як того заслуговує цей видатний вчений, мислитель, реформатор вітчизняної філософії і як форми думки і як форми організаційно-практичної наукової і освітньої діяльності. В сучасній українській історико-філософській літературі ми поки що маємо лише декілька статей (О. В. Головченко, Б. К. Матюшко, І. В. Пушкарьов, В. Нападиста1), вступ до перевидання праць філософа (Б. К. Матюшко2), загальні огляди в енциклопедичних виданнях (М. Л. Ткачук3) розділи в монографіях (І. М. Гоян4). Виділимо праці О. В. Головченко, І. В. Пушкарьова (перші у вітчизняній філософії тематизовані кандидатські дисертації та монографія), в яких намічаються контури спеціалізованого вітчизняного «ґротознавства»1. Так О. В. Головченко ставить завдання розглянути погляди М. Я. Ґрота в контексті розвитку академічної філософії в Україні, проте, поки що це завдання лише починає реалізовуватися. І якщо про український період життя видатного мислителя та науковця на сьогоднішній день сказано дуже мало, то одеський період досліджено ще менше. Не маємо жодної спеціальної наукової розвідки. Одеському етапу «філософських мандрувань» М. Я. Ґрота присвячений невеличкий, але достатньо змістовний фрагмент роботи одеського філософа Л. М. Сумарокової «Філософія в Одесі». Звертаємо також увагу на роботу Г. П. Бахчиванжи, яка присвячена вивченню філософії в Новоросійському університеті
Опис
Ключові слова
Етапи інтелектуальної еволюції, філософський стиль та філософський етос, Переламний характер одеського періоду у філософській еволюції, його загальний зміст та періодизація, Проект реформи «філософської справи», його синтетична архітектоніка, Проект реформи філософії М. Я. Грота в трьох інтелектуальних локусах: публічна лекція, навчальний курс, філософська полеміка (одеський контекст)
Бібліографічний опис
DOI
ORCID:
УДК