Заголовок газетного тексту: редакторський аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Ефективність авторського тексту залежить від уміння письменника зацікавити реципієнта предметом розповіді. Одним з прийомів який стимулює читацьку активністъ, є використання автором оригінальних яскравих заголовків, здатних одразу привернути увагу читача. Тому при визначенні спроможності тексту «працювати» з реципієнтом редактор повинен оцінити не тільки актуальність теми твору, його композицію, способи і форми інтерпретації фактичного матеріалу логіку викладу, мовну культуру тексту, але й зв’язок заголовка зі змістом твору, - тобто оцінити його внутрішню й зовнішню організацію.
Опис
Ключові слова
Заголовок газетного тексту, редакторський аспект
Бібліографічний опис
Діалог: медіа-студії : зб. наук. праць
DOI
ORCID:
УДК