Розгляд теми «Мікрофенотипування генетичних ресурсів рослин» в курсі лекцій з «Цитології»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Висвітлення сучасних методів в курсі лекцій «Цитології» є необхідною передумовою навчання сучасних студентів. Окрім різних типів мікроскопії, що використовуються для дослідження структури клітин, все більш актуальними стають автоматизовані технології фенотипування, за використання яких дослідники здатні в короткі строки проаналізувати велику кількість рослинного матеріалу на рівні клітин, а також отримати кількісний вираз ознак, що необхідно для використання отриманих фенотипових даних в подальших дослідженнях з повногеномних асоціацій або тренувальних популяцій в сучасній селекції.
Опис
Ключові слова
цитологія, мікрофенотипування, генетичні ресурси рослин, автоматизовані технології фенотипування, селекція
Бібліографічний опис
Чеботар С. В. Розгляд теми «Мікрофенотипування генетичних ресурсів рослин» в курсі лекцій з «Цитології» / С. В. Чеботар, Г. О. Чеботар // Проблеми та перспективи онлайн-навчання : матеріали метод. семінару в рамках XVIII Літньої школи «Молекулярна біологія, біотехнологія та біомедицина» (Одеса, 27 черв. 2023 р.) / редкол.: О. Ю. Зінченко, Г. В. Ямборко, В. О. Іваниця. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – С. 27-28.
DOI
ORCID:
УДК