Інтертекстуальність роману "Перстень Ганни Барвінок" І. Корсака

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Актуальність дослідженння полягає в комплексності жанрових виявів сучасної історико-біографічної романістики. Вона має перед собою завдання висвітлити знакових в історії постатей із наданням їм певної образної характеристики, зумовленої візією автора. Художня своєрідність цього жанру залежить від особливостей компіляції документального матеріалу та творчого їх доопрацювання для створення окремого світу твору. Така композиційна єдність здатна найточніше відтворити риси характеру, мотиви діяльності, особисті переживання та світогляд певної персоналії. Разом з тим, багатоплановість твору потребує вивчення, оскільки одиниці змістоформальної єдності можуть бути як домисленими, так і включеними із документальних, культурних джерел відтвореної в романі епохи. Таким чином інтертекстуальний аналіз виявляється необхідним для розкриття значення .
Опис
Ключові слова
035 філологія, 035.01 українська мова та література, магістр, художній твір, листування, щоденник, роман І. Корсака
Бібліографічний опис
Чигиринський, А. В. Інтертекстуальність роману "Перстень Ганни Барвінок" І. Корсака = Intertexuality of the novel "Hanna Barvinok's ring" by Ivan Korsak : кваліфікаційна робота магістра / А. В. Чигиринський. – Одеса, 2023. – 166 с.
DOI
ORCID:
УДК