Деякі особливості розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розвиток сучасних інформаційних технологій, удосконалення виробництва і розширення сфери застосування новітньої кібернетичної техніки дали можливість зародження специфічного, складного виду злочинних діянь, де комп’ютерне оснащення та електронна інформація є об’єктом протиправного посягання. Поряд з позитивними здобутками, інформатизація супроводжується побічним, негативним явищем криміногенного характеру, до якого відносять злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, злочин, мережа INTERNET
Бібліографічний опис
Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 жовтня 2016 р.).
DOI
ORCID:
УДК