Роль університетів у трикутнику «Освіта-Дослідження- Інновації»: перспективи проекту Tempus Uni4inno 2010-2012

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В.В.
Анотація
Ключовим викликом європейської спільноти та центральним смисловим посиланням Болонськой і Лісабонської декларацій впродовж останніх 10 років є виконання університетами нової ролі в суспільстві, яка полягає у проведенні високоякісних досліджень і покращенні знань нового покоління. Для зміцнення трикутника: «Освіта - Дослідження - Інновації», Директива ЄС СОМ (2007)182 рекомендує „створювати умови для успішної передачі технологій шляхом підбору відповідних кадрів в офісах передачі знань, просувати підприємницький образ мислення, розвивати взаємодію між академічним середовищем і бізнесом”. В рамках описаної концепції 15 січня 2010 року започатковано проект програми Європейського Союзу ТЕМПУС «Університети для інновацій Uni4inno», який триває три роки.
Опис
Матеріали п'ятої міжнар. наук.-практ. конф. для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 26-27 березня 2010 р. / уклад.: С. Г. Васильєв ; редкол.: Н. П. Сахацкий [та ін.] ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса : Букаєв В.В., 2010.
Ключові слова
Освіта - Дослідження - Інновації, Tempus Uni4inno 2010-2012
Бібліографічний опис
Матеріали п'ятої міжнар. наук.-практ. конф. для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 26-27 березня 2010 р.
DOI
ORCID:
УДК