ЗАКОННА СИЛА ОКРЕМОЇ ДУМКИ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В.В.
Анотація
Рішення господарського суду по суті справи завершує процес та підтверджує наявність або відсутність спірного правовідношення, внаслідок чого здобувають судовий захист права і законні інтереси суб’єктів господарського права. Якщо особи, що беруть участь у справі, не використали надану законом можливість оскарження рішення, то по закінченні строку, встановленого законодавством, воно набирає законної сили [1, с. 151]. Значення законної сили полягає у наслідках, які виникають у зв’язку з набранням законної сили рішенням господарського суду.
Опис
"Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи",наук.-практ.конф.для викладачів,аспірантів та молодих вчених,(8;2013;Одеса). Матеріали..., 29-30 березня, 2013р. / "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи",наук.-практ.конф.для викладачів,аспірантів та молодих вчених,(8;2013;Одеса) ; упоряд.: С. Г. Васильєв ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса.
Ключові слова
рішення суду, об’єктивні межі, суб’єктивні межі
Бібліографічний опис
"Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи",наук.-практ.конф.для викладачів,аспірантів та молодих вчених,(8;2013;Одеса). Матеріали..., 29-30 березня, 2013р.