Антимікробна активність споротвірних бактерій із глибоководних донних відкладень Чорного моря

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Морське середовище має важливий та майже не вивчений генетичний потенціал для пошуку потрібних генів для біотехнологічних розробок
Опис
Ключові слова
біотехнологічні розробоки, сумарний мікробний геном Світового океану, Чорне море, антимікробна активність
Бібліографічний опис
XV з'їзд Товариства мікробіологів України iм. С. М. Виноградського = ХVth congress of Vinogradskyi society of microbiologists of Ukraine : тези доп., 11-15 верес. 2017 р., Одеса. – Львів : Сполом, 2017.
DOI
ORCID:
УДК