Професійна культура викладача-філолога як чинник формування сприятливого морально-психологічного клімату в колективі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Шляхи підвищення професійної культури майбутніх фахівців-філологів – найважливіше завдання підготовки сучасних спеціалістів у закладі вищої освіти. Перспективи формування професійної культури майбутніх фахівців освіти повинні вбудовуватись у систему науково обґрунтованих прийомів та технологій, що сприяють такій організації навчально-виховного процесу, при якому досягається подальша реалізація професійного потенціалу кожного студента як конкурентного на ринку праці сучасного керівника.
Опис
Ключові слова
професійна культура, майбутні фахівці-філологи, морально-психологічний клімат в колективі
Бібліографічний опис
Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних мов: зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. пам’яті д-ра пед. н., проф. Володимира Львовича Скалкіна (12 квіт. 2022 р.) / ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса : Лерадрук, 2022.
DOI
ORCID:
УДК