Продукція антибіотичних речовин представниками роду Bacillus, ізольованих з гідробіонтів Чорного моря

Ескіз недоступний
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Досліджено спектр антибіотичної активності екзометаболітів та їх суміші з клітинами продуцентів – мікроорганізмів Bacillus subtilis ОНУ 481, B. subtilis МБ1, Bacillus atrophaeus MH4, Bacillus megaterium ОНУ 484 - щодо тест-штамів Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Candida albicans ОНУ 425, Pseudomonas aeruginosa АТСС 9027. Отримані в дослідженні результати показали, що всі досліджені представники здатні до синтезу антимікробних метаболітів. Як зразки супернатанту так і суміш з клітинами в більшому ступені виявили інгібуючу дію щодо видів E. сoli та C. albicans. Усі представлені в дослідженні штами бацил є перспективними продуцентами антибіотиків для їх використання в біотехнології отримання антибіотиків.
Опис
Ключові слова
162 біотехнології та біоінженерія, біотехнологія, антибіотики, екзометаболіти, антибіотикорезистентність
Бібліографічний опис
Охотнікова, О. О. Продукція антибіотичних речовин представниками роду Bacillus, ізольованих з гідробіонтів Чорного моря = Antibiotic substance production by Bacillus genus representatives isolated from the Black sea hydrobionts / О. О. Охотнікова. – Одеса, 2022. – 71 с
Зібрання