Літературознавство в контексті гуманітаристики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Методичні вказівки спрямовані на організацію лекцій і практичних занять з курсу «Літературознавство в контексті гуманітаристики». Передбачено тематику лекційних і практичних занять, питання, що виносяться на обговорення, зразки тестових завдань, рекомендований список основної і додаткової літератури.Адресовано студентам філологічних спеціальностей.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, літературознавство, гуманітаристика
Бібліографічний опис
Літературознавство в контексті гуманітаристики [Електронний ресурс] : електронні метод. вказівки для підготовки до аудиторних занять студентів очної та заочної форм навчання філологічного факультету другого (магістер.) рівня вищ. освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.01 Українська мова та література / упоряд. Н. П. Малютіна, Т. М. Шевченко. — Одеса : Астропринт, 2023. — 19 с. — 0,4 МБ.
DOI
ORCID:
УДК