Аналіз історичних факторів криміналізації посягань на авторитет органів місцевого самоврядування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Юридична наука
Анотація
Статтю присвячено здійсненню історико-правового аналізу кримінальної відповідальності за посягання на авторитет органів місцевого самоврядування. Розглянуті історичні закономірності виникнення, розвитку, видозмінення та удосконалення кримінально-правових норм щодо посягань на авторитет органів місцевого самоврядування. Визначено суспільну необхідність і політичну доцільність встановлення кримінальної відповідальності за посягання на авторитет органів місцевого самоврядування, а також обґрунтовано необхідність удосконалення і підвищення ефективності норм Кримінального кодекса України щодо вказаних злочинів.
В статье проведен историко-правововой аналіз уголовной ответственности за посягательства на авторитет органов местного самоуправления. Расмотрены исторические закономерности возникновения, развития и усовершенствования уголовно-правовых норм, устанавливающих уголовную ответственность за посягательства на авторитет органов местного самоуправления. Обоснована социальная обусловленность криминализации посягательств на авторитет органов местного самоуправления с учетом исторических факторов, а также аргументирована необходимость усовершенствования и повышение эффективности норм Уголовного кодекса Украины.
The article is devoted to effectuation of the historical and legal analysis of criminal liability for encroachment on authority of local governments.In the article considered the historical patterns of occurrence, development, modification and improvement of the criminal-legal rules about encroachments on authority of local governments. The author identified the need for social and political feasibility of establishing criminal liability for encroachment on authority of local governments, as well as substantiated the necessity of improving the efficiency of criminal legislation of Ukraine concerning these crimes
Опис
Ключові слова
органи місцевого самоврядування, криміналізація, законодавство, органы местного самоуправления, криминализация, законодательство, local government, criminalization, legislation
Бібліографічний опис
Аналіз історичного фактору криміналізації посягань на авторитет органів місцевого самоврядування/ О. І. Донченко// Юридична наука.- 2016.- №2(56).- С. 50-60.
DOI
ORCID:
УДК