Загальна психологія [3-4 курс]

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні рекомендації призначені для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія». В них послідовно і цілісно розглянуто теоретичні та емпіричні основи психології психічних процесів, представлені такі найважливіші розділи даної предметної області, як відчуття, сприйняття, уявлення, уява, пам’ять, увага. Мета методичних рекомендації виражається в можливості їх використання в навчальному процесі студентами для теоретичного та практичного опрацювання матеріалів курсу.
Опис
Ключові слова
053 Психологія, психологія, загальна психологія
Бібліографічний опис
Загальна психологія [Електронний ресурс] : електрон. метод. рекомендації за змістовими модулями 3 та 4 до курсу за спеціальністю 053 «Психологія» для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти / уклад. С. Л. Чачко. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 30 с. – 0,8 МБ.
DOI
ORCID:
УДК