Особливості радикальної полімеризації стиролу в присутності ацетилацетонату марганцю (ІІ)

Анотація
Олин з напррямів контрольованої радикальної полімерізації (КРП) обумовлений використанням металоорганічних сполук (МОС), які здатні утворювати зворотні комплекси зі зростаючими радикалами, тим самим запобігаючи їх бімолекулярному обриву.
Опис
Ключові слова
радикальна полімерізація, металоорганічні сполуки
Бібліографічний опис
Збірник наукових праць XVІІ наукової конференції “Львівські хімічні читання-2017"
DOI
ORCID:
УДК