Системний підхід у кримінальному провадженні: теоретико-методологічні основи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Системний підхід визначається в науці як загальнонаукова міждисциплінарна методологія, загальнонаукова орієнтація, «що виражається в прагненні побудувати цілісну картину об’єкту», «сукупність методів і засобів, що дозволяють досліджувати властивості, структуру і функції об’єктів, явищ або процесів в цілому, представивши їх як системи з усіма складними межелементними взаємозв’язками, взаємним впливом елементів на систему і навколишнє середовище, а також впливом системи на її структурні елементи». Говорячи іншими словами, сутність системного підходу полягає в тому, що досліджуваний об’єкт (явище, процес) розглядається не як сукупність його складових частин, а як система, цілісне утворення. Відповідно, при системному підході до дослідження будь-якого об’єкта (явища, процесу) увагу дослідника акцентується на вивченні його цілісних, інтегративних властивостей, виявленні його структури і функцій.
Опис
Ключові слова
системний підхід, кримінальне провадження, теоретико- методологічні основи
Бібліографічний опис
Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Priority a stratégie pre rozvoj právnej vedy vo svete vedy» (Sládkovičovo, Vysoka śkola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského, 28–29 októbra 2016 r.)
DOI
ORCID:
УДК