Деякі аспекти існування метатексту в гіпертексті (загадки у колядках та русальних піснях)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Обрядовий текст існує у вигляді гіпертексту - тексту, що складається з текстів-блоків, пов’язаних між собою ланками. Лексії - це найвищий текстовий рівень існування гіпертексту, вони є рівноправними одиницями, що вступають у сурядшій зв’язок між собою. Наступний текстовий рівень існування гіпертексту - це метатекст, текст, «репрезентований якоюсь своєю частиною в іншому тексті», що тим самим робить його описуючим текстом. Між материнським текстом (текстом-реципієнтом) та метатекстом виникає ієрархічний, підрядний зв’язок: метатекст стає структурною частиною тексту-реципієнту. Такий зв’язок породжує специфічні зміни у текстах-лексіях та метатекстах, які, в свою чергу, утворюють певні засади для існування гіпертексту як системи.
Опис
Ключові слова
метатекст, гіпертекст, загадка, колядка, русальна пісня
Бібліографічний опис
Записки з загальної лінгвістики
DOI
ORCID:
УДК