Роль і місце міського голови: проблеми та перспективи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Місцеве самоврядування є одним з елементів реалізації принципу народовладдя у державі. Саме самоврядування як і будь-яке утворення потребує чіткої внутрішньої організації, що, зокрема, забезпечується завдяки посаді міського голови. Посилення процесів децентралізації у державі зумовлює посилення уваги до місцевого самоврядування в цілому і міського голови, зокрема.
Опис
Ключові слова
міський голова, місцеве самоврядування
Бібліографічний опис
Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. П’яті юридичні читання: збірник тез доповідей Міжнар. щорічної дистанц. наук. конф. (28 жовт. 2022 р., м. Одеса) /За заг. ред. Т.В. Степанової, О.А. Чувакова; уклад. С.В. Пілюк, О.В. Нарожна. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2022.
DOI
ORCID:
УДК