Особливості підготовки студентів спеціальності «видавнича справа та редагування» в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті йдеться про принципи підготовки студентів спеціальності «видавнича справа та редагування» в ОНУ імені І. І. Мечникова.
Опис
1. Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23–26 верес. 2014 р.) / відп. ред. Л. Ф. Дьяченко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечниковa, Держ. наук. установа «Книжкова палата України ім. Івана Федорова». — Одеса : ОНУ, 2014
Ключові слова
університет, видавнича справа, редагування, студент, факультет
Бібліографічний опис
Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23–26 верес. 2014 р.)
DOI
ORCID:
УДК