Модель карагінан-індукованого запалення у щурів як один з методів оцінки протизапальної активності біофлаваноїду кверцетину

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Запальні захворювання сполучної тканини є досить поширеними серед людей різного віку, при цьому жінки хворіють в 3 рази частіше, ніж чоловіки. Більшість топічних препаратів протизапальної дії направлені на усунення запального процесу саме на стадії ексудації. З цією метою застосовують ліки, діючими речовинами яких зазвичай є нестероїдні протизапальні засоби, основним недоліком яких є наявність ульцерогенного ефекту. Але, враховуючи тривалий перебіг терапії, актуальною є заміна класичних синтетичних протиза- пальних активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) їх альтернативами природного походження, рослинними фітотерапевтичними засобами.
Опис
Ключові слова
модель карагінан-індукованого запалення, запальні захворювання сполучної тканини, біофлаваноїд кверцетин, протизапальна активність
Бібліографічний опис
Молодан Ю. О. Модель карагінан-індукованого запалення у щурів як один з методів оцінки протизапальної активності біофлаваноїду кверцетину / Ю. О. Молодан, О. А. Макаренко, В. Б. Ларіонов, І. Ю. Борисюк // Сучасна фармація: реалії сьогодення та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Одеса, 9–12 квіт. 2024 р.). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – С. 110–112.
DOI
ORCID:
УДК