«Домашнє читання» : метод. рек. до курсу «Основна іноземна мова (фр.)» для здобувачів ступеня вищ. освіти «Бакалавр» спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.055 Ром. мови і літ. (пер. включ.), перша фр. ; другий рік навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У методичних рекомендаціях подано систему організації навчальної діяльності здобувачів другого року навчання ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.055 Романські мови і літератури (переклад включно), перша французька) з обовʼязкової освітньої компоненти «Основна іноземна мова (французька)», змістового модуля «Домашнє читання» (або «Синтетичне читання художнього тексту»). Вправи та завдання є корисними також тим здобувачам вищої освіти, які вивчають французьку мову як другу іноземну. Пропонуються вправи, що передбачають читання творів французьких письменників, переклад запропонованих фрагментів з іноземної мови на українську. Мають місце граматичні вправи, які сприяють актуалізації засвоєних знань з практичної граматики французької мови. Лексичні вправи спрямовані на розширення лексичного фонду здобувачів освіти. Проєкти, творчі вправи, як і вправи, спрямовані на вивчення стилістичної своєрідності тексту, мають на меті формування компетентності студентів гнучко й ефективно використовувати французьку мову в усній та письмовій формі. Для здобувачів вищої освіти, викладачів-науковців.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, французька мова, домашнє читання
Бібліографічний опис
Князян М. О. «Домашнє читання» : метод. рек. до курсу «Основна іноземна мова (фр.)» для здобувачів ступеня вищ. освіти «Бакалавр» спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.055 Ром. мови і літ. (пер. включ.), перша фр. ; другий рік навчання / М. О. Князян, Д. Х. Романюк. – Одеса : Букаєв В. В., 2021. – 52 c.
DOI
ORCID:
УДК