Ескапізм як елемент соціально-психологічної адаптації студентів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Принт Мастер
Анотація
Ескапізм, як втеча від реальності – міждисциплінарне поняття. На сьогоднішній день у психології про ескапізм, порівняно з іншими явищами, сказано дуже мало, і ця інформація дуже різноспрямована.
Опис
Ключові слова
ескапізм, соціально-психологічна адаптація, студенти
Бібліографічний опис
Розквітання : міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців : матеріали / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання"; відп. ред.: Л. П. Пономаренко. – Одеса : Принт Мастер. - Вип. 9 : Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху: матеріали конф. молодих науковців, 21-22 травня 2016 р. – 2016.- 38 с.
DOI
ORCID:
УДК