РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ПРОЦЕСУ ІННОВАЦІЙ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В.В.
Анотація
Потреба проведення промисловості на інноваційний тип відтворення є визначальною в спроможності виходу країни з надважкої кризи й переходу до стійкого економічного зростання. Науково-технологічний потенціал важливий як чинник інноваційного процесу, що є органічним компонентом процесів суспільного й індивідуального відтворення. Проте цього потенціалу не можна зберегти, ефективно використовувати й відтворювати, якщо не буде сформовано господарського механізму управління інноваційним процесом, що його визначає господарський механізм усього промислового комплексу.
Опис
"Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи",наук.-практ.конф.для викладачів,аспірантів та молодих вчених,(8;2013;Одеса). Матеріали..., 29-30 березня, 2013р. / "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи",наук.-практ.конф.для викладачів,аспірантів та молодих вчених,(8;2013;Одеса) ; упоряд.: С. Г. Васильєв ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса.
Ключові слова
економічний механізм, інноваційний тип
Бібліографічний опис
"Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи",наук.-практ.конф.для викладачів,аспірантів та молодих вчених,(8;2013;Одеса). Матеріали..., 29-30 березня, 2013р.
DOI
ORCID:
УДК