Риторика: Методичні вказівки та завдання для здобувачів четвертого курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 журналістика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Дисципліна «Риторика» викладається здобувачам 4 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 журналістика впродовж першого семестру. Загальна кількість годин – 90, з них 36 лекцій, 54 самостійної роботи. Підсумкова форма контролю – іспит. «Риторика» входить до складу загальних гуманітарних дисциплін, що становлять основу фахової підготовки бакалаврів зі спеціальності журналістика. Вивчення цієї дисципліни має пізнавальне значення і сприяє формуванню культурного та професійного рівня студентів. Матеріал курсу подано у трьох аспектах: історичному, теоретичному та прикладному. Відповідно до цього лекційний курс містить широку панораму античної та середньовічної риторики, давньоукраїнської та пізньосередньовічної української риторики, деякі вчення про мистецтво красномовства та сучасні концепції еристики як технології ефективного ведення полеміки.
Опис
Ключові слова
061 журналістика, риторика, риторичний виступ
Бібліографічний опис
Джиджора Є. В. Риторика: Методичні вказівки та завдання для здобувачів четвертого курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 журналістика. – Одеса, 2018. – 24 с.
DOI
ORCID:
УДК