The Use of Prepositions

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В. В.
Анотація
Розробка ставить собі завданням прищепити та розвинути у студентів навички нормативного вживання прийменників як однієї з найвживаніших службових частин мови. У розробці представлено загальну систему прийменників в англійській мові та базові правила їх використання. Подано вправи для тренування вмінь вірного використання прийменників різних типів та тексти для перекладу задля закріплення матеріалу.
Опис
Ключові слова
англійська мова, вивчення частин мови, класифікація частин мови в англійській мові, особливості вживання артиклів та прийменників, службові та самостійні частини мови, артиклі та прийменники у комунікації, English language, parts of speech, prepositions in English language, prepositional verbs, 035 Філологія, 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Бібліографічний опис
The Use of Prepositions : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Класифікація частин мови» для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня спец. 035 Філологія спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: І. Б. Морозова, О. О. Пожарицька, В. А. Жук. – Одеса : Букаєв В. В., 2024. – 36 с.
DOI
ORCID:
УДК
811.111’373.2.001.33:73/79