Діяльнісний підхід до викладання іноземних мов у західноєвропейському педагогічному досвіді

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Дослідження проблем підвищення якості навчання іноземних мов у системі середньої та вищої освіти Європейського Союзу дозволяє стверджувати, що останнім часом все більше уваги приділяється діяльнісному підходу викладання мов, що дозволяє диверсифікувати контексти навчання й ознайомити учнів і студентів із західноєвропейською цивілізацією. Так, автори навчального посібника «Alors?» Ж. Бсакко, М. Ді Жура підкреслюють що володіння мовою є самостійне висловлювання(усне та письмове) на цій мові.
Опис
Ключові слова
викладання іноземних мов, сфери спілкування, комунікативно-творчий потенціал
Бібліографічний опис
Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В. Л. Скалкіна (Одеса, лип. 2013 р.) : зб. наук. пр. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т РГФ ; відп. ред.: С. В. Плотницька . – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2013. – С. 81–86.
DOI
ORCID:
УДК