Захист права на справедливість суду в Європейському суді з прав людини

Ескіз недоступний
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Право на справедливий судовий розгляд проголошено статтею 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ратифікованою Україною 17 липня 1997 року. Дана стаття закріплює принцип верховенства закону, на якому побудовано демократичне суспільство, та найважливішу роль судової системи у відправленні правосуддя, буд учи відображенням загального спадку Договірних Держав. Вона гарантує процесуальні права сторін в цивільних розглядах та права підсудної (обвинуваченої) особи в кримінальних розглядах. При тому, що інші учасники судового розгляду (потерпілі, свідки тощо) не мають права подання скарги за статтею 6, їх права часто приймаються до уваги Європейським судом з прав людини.
Опис
Ключові слова
081 право, право на справедливість, захист права, презумпція невинуватості, Європейський суд з прав людини
Бібліографічний опис
Алхімова, Н. О. Захист права на справедливість суду в Європейському суді з прав людини = Protection of the right to a fair in the European court of human right : дипломна робота магістра / Н. О. Алхімова. – Одеса, 2019. – 118 с.
DOI
ORCID:
УДК