Концентрація напружень поблизу тріщини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянута проблема пружності концентрації напружень на кінцях тріщини всередині нескінченної смуги. До смуги прикладається довільне кінцеве (за змінною y) навантаження. На грані тріщин застосовуються нормальні та зсувні навантаження. Розглянуто випадок повзучого з'єднання сторін смуги. Наведено графік залежності коефіцієнта інтенсивності напруження (SIF) поблизу кінчиків тріщин від геометричних параметрів задачі.
A plane elasticity problem of the stress concentration at the tips of a finite crack inside an infinite strip is considered. An arbitrary finite (by variable y) load is applied to the strip. Normal and shear loads are applied to the crack faces. A case of a slider joint of the strip sides is considered. A graph of dependence of the stress intensity factor (SIF) near the crack tips on geometric parameters of the problem is plotted.
Опис
Ключові слова
теорія пружності, концентрація напружень, тріщина, stress, concentration, the crack
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій : тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-техн. конф.ї пам'яті акад. НАН України В. І. Моссаковського, 10-12 жовтня 2019 р.– Дніпро, 2019
DOI
ORCID:
УДК