Рівень самоактуалізації подружжя і їх задоволеність браком

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Усе в світі починається з сім'ї. І якщо ми хочемо змінити світ на кращий, ми повинні почати із зміни сімейних відносин. Недаремно в кінці ХХ сторіччя експерти ООН відвели демографічним проблемам друге місце серед всіх світових проблем. Актуальність досліджень в області сімейної психології визначена перш за все кризою сім'ї, пов'язаною з відсутністю традицій рівноправного спілкування подружжя в стрімко змінній сучасній сім'ї, із зростанням кількості розлучень, появою нових (спотворених) форм взаємин партнерів і так далі. Серед найбільш важливих наукових проблем сімейної психології слід виділити проблему дослідження якості браку.
Опис
Ключові слова
сім'я, самоактуалізація подружжя, якість браку, сімейна психологія
Бібліографічний опис
Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання" . – Одеса, 2008 . Вип. 1 : Соціально-психологічний та культурно-історичний потенціал особистості: матеріали конф. молодих науковців, 26 квітня 2008 р . – 2008.
DOI
ORCID:
УДК