Арії. Слов’яни. Руси: Походження назв Україна і Русь

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Нац. акад. держ. управління при Президентові України
Анотація
У монографії розглядається походження назв Україна і Русь, визначається їх співвіднесеність з етнонімами, що характеризували окремі слов’янські племена – укри і руги (руси). Аналіз зроблено на фоні розвитку лексико-семантичних груп слів у праіндоєвропейській та праслов’янській мовах, глибокої реконструкції їх семантики і тенденцій розвитку. Результати дослідження засвідчують, що зазначені етноніми вийшли з єдиного індоєвропейського кореня зі значенням ‘арії-скотарі; воїни’. З цих же позицій подано походження етнонімів арії, слов’яни/склавіни, венети, анти, етимології деяких гідронімів і топонімів. Для філологів, істориків, соціологів, етнологів, державних службовців і всіх, хто цікавиться походженням та життям наших предків – слов’ян.
Опис
Ключові слова
Україна, Русь, укри, руги (руси), арії, слов’яни/склавіни, венети, анти, гідроніми, топоніми
Бібліографічний опис
Таранець В. Г. Арії. Слов'яни. Руси: Походження назв Україна і Русь / В. Г. Таранець ; Акад. держ. управління при Президентові України. Одеський регіональний ін-т держ. управління. – Одеса : Нац. акад. держ. управління при Президентові України, 2004.
DOI
ORCID:
УДК