Державний сектор економіки: особливості його дослідження та використання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Державний сектор економіки є невід’ємною складовою сучасних ринкових систем у всіх країнах, але те, що він функціонує за іншими законами ніж приватний сектор, який керується суто ринковими законами, робить його особливим й відрізняє його від останнього. З тим, що держава повинна виконувати свою регулюючу функцію в ринковій економіці країн вже ніхто з економістів не заперечує, але й досі ведуться дискусії про глибину, масштаби, методи цього регулювання. Хоча й ті питання теж більш менш поступово вирішуються. В той же час питання про державний сектор економіки ще не знайшло достатнього висвітлення в економічній літературі. В цьому питанні ще багато лишилось білих плям. Однією з таких плям є проблема особливості аналізу функціонування держсектору у сучасних ринкових відносинах.
Опис
Ключові слова
державний сектор економіки, ринкова економіка
Бібліографічний опис
"Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції", міжнар. науково-практ. конф. (2010; Одеса) Міжнародна науково-практ. конф., 23-24 квітня 2010 р. : збірник наукових праць / "Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції", міжнар. науково-практ. конф. (2010; Одеса); за заг. ред.: С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010. - Ч. 1 : . – 2010. – 85 с.
DOI
ORCID:
УДК