Славистическое наследие А. К. Смольской

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
"Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам'яті доктора філологічних наук, професора Аделаіди Костянтинівни Смольської / відп. ред.: Є. М. Черноіваненко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014.
DOI
ORCID:
УДК