Взаємозв’язок держави і права в реаліях сьогодення: теоретичний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Держава та право – це явища, що склалися під час їхнього історичного розвитку, внаслідок поділу, розшарування суспільства, а також як перше, так і друге використовуються для політичного управління суспільством. Зокрема, В. В. Сухонос зауважує, що «Право – це система спрямована на врегулювання суспільних відносин формально визначених, загальнообов’язкових правил поведінки, що виходять від держави і нею гарантуються». З іншого боку, О. Ф. Скакун висловлює твердження, що «Держава – суверенна політико-територіальна організація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на основі юридичних норм, що забезпечують захист і узгодження суспільних, групових, індивідуальних інтересів зі спиранням, у разі потреби, на легальний примус». Отже, держава і право – це два дуже тісно пов’язані між собою явища, але вони відмінні як за сутністю, так і за призначенням, що превалюють один над одним у різних проміжках часу та у різних державно-правових ситуаціях, адже суспільство стрімко розвивається, з’являються зовсім нові погляди на державні та правові явища, що призводить до динамічних змін в державі та в прогресі, удосконаленні права.
Опис
Ключові слова
держава, право, теоретичний аспект
Бібліографічний опис
4-і економіко-правові студії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Одеса, 13 листоп. 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.
DOI
ORCID:
УДК