Весільна обрядовість поляків регіону Шльонська: традиції та сучасність

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
На основі даних історіографі/польських науковців проведено паралелі та позначено зміни, які відбулися в традиційній весільній обрядовості регіону Шльонська в кінці XX ст. і сучасності. Також стисло розглянута етнічна історія Шльонська і проаналізовано сучасну етнічну ситуацію регіону, так як зміни у весільній обрядовості є відчутним маркером різноманітних етнічних і соціальних перемін. Значна варіативність яка притаманна традиційній обрядовості поляків залежить від регіональної специфіки. Сучасне весілля шльонзаків містить в собі багато традиційних елементів, свої початки воно бере в давній обрядовості, хоча й зазнало змін під впливом часу.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Весільна обрядовість у часі і просторі : зб. наук. пр. за матеріалами 1-ої Міжнар. наук. конф. «Одеські етнографічні читання» (Одеса, 20–21 травня 2010 р.). – Одеса, 2010.
DOI
ORCID:
УДК