Щодо практики укладання договорів іпотеки фактичним подружжям

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Не дивлячись на те, що інститут фактичних шлюбних відносин з’явився в українському законодавстві ще у 2004 році, практика застосування норм статті 74 Сімейного кодексу України (далі — СК України) ще до недавніх пір була неоднозначною, наслідком чого було ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.
Опис
П'яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвяч. пам'яті Є.В. Васьковського : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (до 150-річчя Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, Одеса, 22 травня 2015 р.) / відп. ред.: І. С. Канзафарова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса : Астропринт, 2015 .
Ключові слова
іпотека, фактичне подружжя
Бібліографічний опис
П'яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвяч. пам'яті Є.В. Васьковського : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (до 150-річчя Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, Одеса, 22 травня 2015 р.)
DOI
ORCID:
УДК