ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА МИХАЙЛА ПАВЛОВИЧА КОЗАКА (до 60-х роковин від дня смерті)

Ескіз
Дата
2005
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Феникс
Анотація
Серед вчених-зоологів Одеси є певний ряд достатньо забутих імен. Про цих людей майже не можливо знайти відомості в державних архівах нашого міста, в архівах науково-педагогічних установ, фондах бібліотек. Завдяки невтомним пошукам нам вдалося розшукати автобіографію одного з перших учнів академіка Дмитра Костянтиновича Третькова (1878-1950) в Одесі початку 20-30-х років минулого століття — зоолога-морфолога, професора Михайла Павловича Козака. Його ім’я було майже забуто колегами і дослідниками, але ми як учні та послідовники видатного історика науки в Одесі професора Івана Івановича Пузанова (1885-1971) вважали справою власної гідності повернути сучасникам цю неординарну особистість. Ми щасливі, що нам це вдалося зробити.
Опис
"Современные проблемы зоологии и экологии", междунар. конф., посвящ. 140-летию ОНУ им. И.И. Мечникова, каф. зоологии ОНУ, Зоологического музея ОНУ и 120 годовщине со дня рождения Заслуженного деятеля науки УССР, проф. И.И. Пузанова (2005; Одесса) Материалы, 22-25 апреля 2005 г. / "Современные проблемы зоологии и экологии", междунар. конф., посвящ. 140-летию ОНУ им. И.И. Мечникова, каф. зоологии ОНУ, Зоологического музея ОНУ и 120 годовщине со дня рождения Заслуженного деятеля науки УССР, проф. И.И. Пузанова (2005; Одесса) ; отв. ред.: И. Т. Русев . – Одесса
Ключові слова
зоолог-морфолог, професор, соціалістичної революції
Бібліографічний опис
"Современные проблемы зоологии и экологии", междунар. конф.,материалы, 22-25 апреля 2005 г.