Біологія індивідуального розвитку

Анотація
Навчальне видання присвячене основним етапам онтогенезу тварин та людини. Містить конспекти до ряду лекцій з дисципліни «Біологія індивідуального розвитку» згідно з навчальною програмою. Видання адресовано здобувачам денної та заочної форм навчання першого (бакалаврьского) освітньо-наукового рівня вищої освіти біологічного факультету. Також може стати у нагоді науково-педагогічним працівникам ЗВО та усім, хто цікавиться основами онтогенетичного розвитку.
Опис
Ключові слова
онтогенетичний розвиток багатоклітинних організмів, ембріологічні дослідження, періоди індивідуального розвитку, морфогенетичні процеси, 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 162 Біотехнології та біоінженерія
Бібліографічний опис
Біологія індивідуального розвитку: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти біол. ф-ту / С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. А. Трач, К. Й. Черничко / відп. ред. В. П. Стойловський. – Одеса, 2022. – 115 с.
DOI
ORCID:
УДК
591.3