Cоціальна політика підприємства як форма прояву корпоративної соціальної відповідальності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Целью данной статьи является определение понятий уровня и качества жизни населения, выделение принципов, которые могут быть положены в основу разработки методики оценки уровня и качества жизни населения.
Опис
Ключові слова
социальная политика, предприятие, ответственность
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 травня 2016 року, м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин ; гол. редкол. Т. О. Журавльова . – Одеса : Бондаренко М.О., 2016 . – 363 с
DOI
ORCID:
УДК