Напрямки удосконалення банківської системи України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
На даний момент Україна стикнулася з рядом проблем, пов’язаних із розгортанням світової фінансово-економічної кризи. Світова економічна криза в умовах відкритості економіки України вплинула на функціонування фондового, грошово-кредитного та валютного ринків. Також виникли проблеми в реальному секторі економіки. Україна стикається з поєднанням напруженої ситуації з ліквідністю на міжбанківському ринку, різким зниженням вартості активів, дефіцитом кредитних ресурсів і уповільненням економічного зростання.
Опис
Ключові слова
банківська система, Україна, напрямки удосконалення
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 травня 2016 року, м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин ; гол. редкол. Т. О. Журавльова . – Одеса : Бондаренко М.О., 2016 . – 363 с.
DOI
ORCID:
УДК