Вплив світових цін на енергоносії на національну економіку розвинутих країн: огляд теоретичних моделей

Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Існує два основних підходи щодо впливу цінового фактора енергоринку на макроекономічні показники. У першому випадку, вчені [1] визнають значну кореляцію між цінами на нафту і показниками виробництва, безробіття і реальних витрат. Прихильники цього підходу вважають, що своєчасне втручання держави за допомогою інструментів монетарної політики може значно поліпшити стан асиметричних коливань на різних ринках в залежності від зміни цін на енергоресурси. Відповідно до другого підходу [2-4], монетарна політика не є кращим інструментом регулювання економіки в період цінових коливань на енергетичному ринку. Зростання цін на енергетичні ресурси має набагато більш важливе значення, ніж зниження цін, у зв'язку з тим, що останнє практично не впливає на динаміку й ціноутворення на інших ринках [2].
Опис
Ключові слова
теоретичні концепції, світові ціни
Бібліографічний опис
"Добробут націй в умовах глобальної нестабільності", міжнар. наук.-практична конф., (3; 2013; Одеса). Збірник наукових праць ..., 2013 / "Добробут націй в умовах глобальної нестабільності", міжнар. наук.-практична конф., (3; 2013; Одеса); ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. - Ч. 2 : . – 2013. – 99 с.
DOI
ORCID:
УДК