Виявлення токсичних властивостей позаклітинних метаболітів Penicilliumroseo-purpureum на рослинних тест-об'єктах.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Печатный дом
Анотація
У попередніх дослідах було виділено біологічно активний і досить перспективний для впровадження у біотехнології штам мікроміцету P.roseopurpureum з наявністю антагоністичної активності по відношенню до токсигенних фітопатогенних мікроміцетів родів Aspergillus, Alternaria, Fusarium, Botrytis.
Опис
Збірка містить тези доповідей, в яких відображено сучасний стан та головні напрямки робіт молодих вчених в галузях ботаніки, зоології, гідробіології, фізіології рослин, фізіології людини та тварин,мікробіології та вірусології, екології,а також молекулярної біології, генетики, біохімії та екологічного менеджменту.
Ключові слова
позаклітинні метаболіти, P.roseo-purpureum, фітопатогенні мікроцентри
Бібліографічний опис
Матеріли VI Міжнародної конференції молодих вчених "Біорізноманіття.Екологія.Адаптація. Еволюція.",присвячена 150-річчю від дня народження видатного ботаніка В. І. Липського (Одеса,13-17 травня 2013 р.)
DOI
ORCID:
УДК