Марокканське питання у зовнішній політиці Німеччини на сторінках російських часописів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто висвітлення російськими часописами марокканського питання у зовнішній політиці Німеччини на початку XX ст. Визначені основні направлення зовнішньої політики європейських держав на міжнародній арені 1905-1908 рр. та їх оцінка на сторінках російських часописів.
В статье рассмотрено освещение российскими журналами марокканского вопроса во внешней политике Германии в начале XX в. Определены основные направления внешней политики европейских государств на международной арене 1905-1908 гг. и их оценка на страницах российских журналов.
The article is dedicated coverage Russian journals of Moroccan question in foreign policy of Germany at the beginning of the XX century. Identified the main directions of foreign policy of the European countries on the international scene of 1905-1908 and their assessing on the pages of Russian journals.
Опис
Ключові слова
Марокко, Німеччина, російські часописи, міжнародні відносини, зовнішня політика, початок XX ст., Германия, русские журналы, международные отношения, внешняя политика, начало XX в., Morocco, Germany, Russian journals, international relationships, foreign policy, the beginning of XX century
Бібліографічний опис
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
DOI
ORCID:
УДК