Synthesis and initiating activity of Cо(II)-Mn(II) bimetallic macroinitiators of b-diketonate type

Анотація
Bimetallic macroinitiators have been obtained via styrene triple copolymerization with cobalt(II) and manganese(II) vinyl-b-diketonates. The copolymerization kinetic parameters have been studied. Metal chelates were found to be as comonomers, initiators and inhibitors at the same time during copolymerization process. The macroinitiators synthesis optimal conditions have been examined. They may be used for the production of grafted polymers.
Анотація. Методом потрійної кополімеризації стиролу з вініл-β-дикетонатами Mn (ІІ) та Со (ІІ) отримані біметалічні макроініціатори. Досліджені кінетичні параметри кополімеризації. Показано, що металохелати в процесі кополімеризації одночасно виконують функції мономерів, ініціаторів та інгібіторів. Знайдено оптимальні умови синтезу МІ. Показана можливість використання отриманих макроініціаторів для одержання прищеплених полімерів.
Опис
Ключові слова
vinyl-b-diketonate, radical copolymerization, macroinitiator, inhibition, bimetallic macrochelate, вініл-β-дикетонат, радикальна кополімеризація, макроініціатор, інгібітування, біметалічний макрохелат
Бібліографічний опис
Chemistry & Chem.Technology
DOI
ORCID:
УДК