Особливості використання та захист комерційних найменувань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Ділова репутація суб’єкта господарювання на ринку продажу товарів та послуг залежить від багатьох факторів, у тому числі від правомірного та зважливого використання торговельних марок та комерційних найменувань. У цій доповіді будуть розкриті основні принципи використання та проблеми захисту комерційних найменувань як об’єктів інтелектуальної власності, що у порівнянні з іншими засобами індивідуалізації учасників господарських відносин зазнали найменшого правового врегулювання законодавством України.
Опис
Ключові слова
використання, захист, комерційні найменування
Бібліографічний опис
Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам'яті Є. В. Васьковського: присвяч. пам'яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 26 трав. 2017 р. / Одеський нац. університет ім. І.І. Мечникова, Економіко - правовий факультет; упоряд. та відп. ред. І. С. Канзафарова. – Одеса : Астропринт, 2017. – 319 с.
DOI
ORCID:
УДК