Деякі проблемні аспекти допиту неповнолітніх осіб

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Допит – це слідча дія, спрямована на отримання та перевірку інформації стосовно обставин, які мають значення для встановлення істини. Допит є однією із найскладніших слідчих дій. Порядок проведення допиту регулюється як в кримінально-процесуальному аспекті, так і в криміналістичному. Це досить часто породжує певні суперечності під час проведення вказаної слідчо-розшукової дії. Допиту підлягають різні категорії осіб. Особливі складнощі виникають при проведені допиту неповнолітніх. Адже в силу своїх вікових, психологічних особливостей ця категорія потребує особливої тактичної підготовки для проведення допиту.
Опис
Ключові слова
допит, неповнолітня особа, психологічна особливість
Бібліографічний опис
Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі: 3-і юр. читання : матер. ювілейної всеукр. дистанційн. наук. конф. (Одеса, 10 квіт. 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.
DOI
ORCID:
УДК