Психологічні захисти екстравертів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Принт Мастер
Анотація
Людей завжди цікавила і цікавить особистість, її особливості в поведінці у різних життєвих ситуаціях і характері. Власне тому філософи, медики та психологи почали типологізувати людей на основі різноманітних критеріїв, факторів і т.п. Зручно віднести людину до певного типу та передбачити її поведінку і реакції. Так, типологізація на екстравертів та інтровертів К.Г. Юнгом була здійснена на основі його особистих спостережень. Вона дала потужний поштовх до відкриття нових особливостей цих двох полярних типів. Наприклад, ми зацікавилися поведінкою екстравертів у ситуації перенапруження, стресу чи дистресу (емоційного розладу), тому що існує думка, що вони не дуже переймаються у вищеназваних ситуаціях.
Опис
Ключові слова
психологічні захисти, екстраверти
Бібліографічний опис
Розквітання : міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців : матеріали / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання"; відп. ред.: Л. П. Пономаренко. – Одеса : Принт Мастер. - Вип. 9 : Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху: матеріали конф. молодих науковців, 21-22 травня 2016 р. – 2016.- 38 с.
DOI
ORCID:
УДК