Смысложизненные ориентации как показатели самореализации

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Человеческая цивилизация постоянно развивается и совершенствуется, и это развитие не было бы возможным без развития и самосовершенствования каждой личности, каждого индивида по отдельности. Смысложизненные ориентации каждого человека - это набор свойственных только данной личности ценностей и целей, которые она выбрала как основополагающие своего существования. Выбор жизненного пути, самоопределение становятся для человека тем мотивационным центром, который определяет самореализацию.
Опис
Ключові слова
смысложизненные ориентации, самореализация, смысл жизни, жизненный путь
Бібліографічний опис
Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання" ; відп. ред.: Л. П. Пономаренко . – Одеса : Принт Мастер, 2008 . [Вип. 2] : Теоретичні та практичні проблеми розвитку та реалізації потенціалу особистості : програма [та матеріали] Конференції молодих науковців, 30 квітня 2009 р., м. Одеса . – 2009 .
DOI
ORCID:
УДК