Фізична хімія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Навчально-методичний посібник складено відповідно з програмою дисципліни «Фізична хімія» для студентів 2 курсу спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація». Дисципліна «Фізична хімія» включає курс лекцій, лабораторний практикум, самостійну роботу студентів. Посібник містить теоретичні уявлення; програму курсу, тести, питання для самостійного контролю. Навчально-методичний посібник може бути використаний також для студентів спеціальностей «Хімія», «Біологія».
Опис
Ключові слова
навчально-методичний посібник, фізична хімія, термодинаміка
Бібліографічний опис
Тимчук А.Ф. Фізична хімія : навч.-метод. посіб. для студентів 2 курсу спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» / А. Ф. Тимчук, В. В. Менчук. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021.– 118 с.
DOI
ORCID:
УДК