Причини та джерела варіантності в українській терміносистемі інформатики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Українській терміносистемі інформатики (далі УТІ) притаманна поширена варіантність різних типів, яка, тим не менше, й досі не стала об`єктом всебічного дослідження. Метою даної наукової розвідки є встановлення джерел і причин виникнення варіантності в середовищі УТІ, а також з`ясування можливих шляхів її подолання. Матеріалом дослідження послужили словники термінів інформатики та обчислювальної техніки.
Опис
Ключові слова
варіантність, українська терміносистема інформатики, словники термінів інформатики, словники термінів обчислювальної техніки
Бібліографічний опис
Культура народов Причерноморья
DOI
ORCID:
УДК